Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Dzięki współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów kredytowych z dopłatami. Dzięki nim będziesz mógł rozwijać i udoskonalać swoje gospodarstwo.

złóż wniosek kontaktowy

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szeroki wachlarz kredytów,
 • dogodne warunki spłaty kredytu,

Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

 • Oprocentowanie poszczególnych linii  kredytów inwestycyjnych: RR, Z, PR oraz kredytów inwestycyjnych klęskowych K01 ustalane jest w oparciu o: WIBOR3M powiększony o marżę 3,85 p. p.

Odsetki płacone są przez:
1) Kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania, nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
2) Agencję  - w pozostałej części
Uwaga: Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

 • Oprocentowanie kredytów klęskowych obrotowych K02:

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 punktu procentowego.

Uwaga Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) Kredytobiorcę  - w wysokości  0,5 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w  zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.  

2) Agencję  - w pozostałej części

Wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania kredytu stanowi różnicę pomiędzy wysokością ustalonego oprocentowania  i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej NIE było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w  zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.  

 • Oprocentowanie kredytu MRcsk, wynosi WIBOR3M powiększony o marżę 4 p. p.

Prowizja z tytułu udzielenia ww. kredytów  wynosi 2,00% kwoty kredytu.