Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Obrotowy Agrokredyt

Obrotowy Agrokredyt

Obrotowy Agrokredyt udzielany jest na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, np. na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej, sprzedaży towarów, rozliczeń z kontrahentami czy zapasów. Kredyt można również przeznaczyć na spłatę kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.

złóż wniosek kontaktowy

 • sam decydujesz, czy korzystasz ze środków w formie gotówkowej czy bezgotówkowej,
 • możesz otrzymać kredyt w wysokości do 50% wartości Twoich gruntów rolnych,
 • kredyt możesz wziąć na okres do 10 lat,
 • oferujemy atrakcyjne oprocentowanie oraz niską prowizję.

Kto może wziąć kredyt?

 • Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha, posiadający udokumentowany tytuł prawy do nieruchomości rolnej


Przeznaczenie kredytu
Kredyt udzielany jest na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, np. na finansowanie:

 • zakupu środków do produkcji rolnej,
 • sprzedaży towarów,
 • rozliczeń z kontrahentami,
 • zapasów.

Kredyt można również przeznaczyć na spłatę kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.
 

Okres kredytowania

 • Max. 10 lat


Wysokość kredytu

 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 50 % wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej (przyjętej na zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu) wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych (ceny z uwzględnieniem jakości gruntów) w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.


Oprocentowanie kredytu

 • 12 miesięcy i więcej - oprocentowanie zmienne liczone wg formuły Wibor 3M + marża min. 3,75%


Zabezpieczenie kredytu

 • Hipoteka na nieruchomości rolnej
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha,
 • udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej,
 • posiadanie księgi wieczystej nieruchomości,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • brak prowadzonych egzekucji w stosunku do kredytobiorcy.


Nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu musi być wolna od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem:

 • hipoteki wpisanej na rzecz banku, w którym ubiega się o kredyt, jeżeli łączna wysokość pozostałego do spłaty zadłużenia i kwota wnioskowanego kredytu jest niższa niż 50 % wartości nieruchomości,
 • hipoteki wpisanej na rzecz banku, który wcześniej udzielił Wnioskodawcy kredytu na bieżącą działalność gospodarczą, a powyższy kredyt będzie przeznaczony na jego spłatę,
 • służebności drogi koniecznej,
 • służebności gruntowej na rzecz dostawców mediów.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

2%