Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Jeremie

Poręczenia kredytów - Inicjatywa Jeremie

Dzięki podjęciu przez ESBANK współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JEREMIE, oferujemy Poręczenia kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ze środków Łódzkiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego.

złóż wniosek kontaktowy

Główne korzyści dla Przedsiębiorcy ze skorzystania z poręczenia kredytu w ESBANKU Banku Spółdzielczym w ramach Inicjatywy JEREMIE to m.in.:

 • zwiększenie dostępności kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest szczególnie istotne dla małych firm i/lub krótkim stażu działalności,
  a) uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia bezpośrednio w Banku – znika jedna z podstawowych barier stawianych przed Klientem w przypadku skomplikowanego charakteru transakcji lub np. finansowania nowego Klienta Banku nie posiadającego historii kredytowej,
  b) niższe wymagania w zakresie poziomu wkładu własnego oraz wysoki poziom zabezpieczenia umożliwi uzyskanie innych form finansowania.
 • skrócenie procedury uzyskania kredytu, w związku z możliwością szybkiego pozyskania poręczenia.
  a) wszelkie formalności związane z uzyskaniem zabezpieczenia w postaci poręczenia portfelowego załatwiane są bezpośrednio w ESBANKU Banku Spółdzielczym, we wszelkich formalnościach służą Doradcy
 • podejmowanie nowych projektów, finansowanie inwestycji oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  a) Klient uzyska możliwość finansowania przedsięwzięć dotychczas trudnych do sfinansowania w sektorze bankowym np. specjalistycznych urządzeń, nakładów na nieruchomości mocno obciążone wpisami hipotek.
 • zwiększenie konkurencyjności
  a) możliwość wykorzystania majątku Klienta do zabezpieczenia innych transakcji w Banku
 • możliwość uzyskania poręczenia bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o poręczenie w ramach JEREMIE?  

Poręczenia portfelowe przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego i posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Przeznaczenie poręczeń kredytów w ESBANKU Banku Spółdzielczym w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.


Kredyt objęty poręczeniem nie może być przeznaczony wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności lub na cele konsumpcyjne.

Wysokość Jednostkowego Poręczenia w ramach limitu Poręczenia Portfelowego

 • 80% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do 500.000,00 zł włącznie, dla podmiotów prowadzących  działalność poniżej 24 miesięcy (tzw. start-upów);
 • 80% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do 250.000,00 zł włącznie, dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 24 miesięcy;
 • 70% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej 250.000,00 zł do 500.000,00 zł włącznie, dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 24 miesięcy;
 • do 50% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej 500.000,00 zł, bez względu na okres prowadzenia działalności.

Maksymalna kwota Jednostkowego Poręczenia lub suma Jednostkowych Poręczeń, udzielonych jednemu MŚP

 • 350 000 zł

Maksymalny okres poręczenia

 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obowiązuje od dnia wpisania Umowy Kredytu do Portfela Poręczeniowego celem objęcia Kredytu Poręczeniem Portfelowym i obejmuje okres kredytowania ustalony w Umowie Kredytu przedłużony o 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 75 miesięcy.

Adresy placówek ESBANKU Banku Spółdzielczego oferujące kredyty z poręczeniem portfelowym w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 • Radomsko, ul. Tysiąclecia 4, tel. 44 744 10 10
 • Piotrków Tryb., ul. Próchnika 36, tel. 44 744 11 16
 • Łódź, ul. Piotrkowska 193, tel. 42 279 76 03
 • Wieluń, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 43 656 44 02
 • Tuszyn, pl. Reymonta 3, tel. 42 279 76 05
 • Pajęczno, ul. Wiśniowa 3, tel. 34 343 05 00