Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny

Masz firmę i myślisz innowacyjnie? Chcesz wprowadzić nowe technologie? Skorzystaj z kredytu technologicznego.

złóż wniosek kontaktowy

 • wysokość kredytu nawet do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Przeznaczenie kredytu

 • Zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , towarów, procesów lub usług..
 • Wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów i usług.
   

Kto może uzyskać kredyt?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa


Udział własny

 • nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych


Możliwość uzyskania premii technologicznej przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego.

 

O szczegóły zapytaj Doradcę Klienta Korporacyjnego LISTA PLACÓWEK TUTAJ

 • wszystkie prawne formy zabezpieczeń stosowane przy Kredycie Inwestycyjnym (w szczególności hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, gwarancja).

Dokumenty wymagane:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe,
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądź umowy dzierżawy gruntów.


Dokumenty uzupełniające:

 • opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową lub centrum badawczo-rozwojowe,
 • charakterystyka technologii, opis sposobu wdrożenia technologii, wykaz i uzasadnienie stosowania środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych niezbędnych do wzdrożenia technologii, opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej,
 • oświadczenie o niefinansowaniu udziału własnego ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych,
 • informacje o pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków,
 • biznesplan inwestycji technologicznej zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wykaz wydatków,
 • zobowiązanie do przekazywania do BGK informacji dotyczacych inwestycji technologicznej.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Stawka

  Kredyt do 1 mln zł: Kredyt pow. 1 mln zł:

Prowizja przygotowawcza:

- dla kredytów udzielanych do 1 roku włącznie

- dla kredytów udzielanych powyżej 1 roku do 3 lat

- dla kredytów udzielanych powyżej 3 lat

 

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu

2,5% kwoty kredytu

 

1,0% kwoty kredytu

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu