Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Gwarancja PLG-COSME

COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR.

 • ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania,
 • stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości,
 • promowanie kultury przedsiębiorczości,
 • podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP,
 • wsparcie internacjonalizacji sektora,
 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
 • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
 • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
 • przyjazna dla Klienta procedura przyznania Gwarancji.

 

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

1) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,
2) Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

 • wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych,
 • produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa powyżej;

Kwota Gwarancji

 • Kwota gwarancji z regwarancją wynosi 80% wartości kapitału kredytu - maksymalnie 600.000,00 zł kredytu.

Okres Gwarancji

 • 27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • 99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące)
 • nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Opłata prowizyjna

 • Opłata prowizyjna: 1% kwoty gwarancji rocznie ( zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”),

Gwarancją może być objęty kredyt:

 • udzielony w polskich złotych;
 • inwestycyjny lub obrotowy;
 • odnawialny bądź nieodnawialny;
 • w maksymalnej kwocie 600.000 PLN;
 • udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

1.    Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony: na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub w innym banku;
2.    na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
3.    na inwestycje kapitałowe;
4.    na zakup instrumentów finansowych;
5.    na zakup wierzytelności;
6.    na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.