Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Murowany biznes

Murowany Biznes

Kredytu na sfinansowanie nakładów na nieruchomość Murowany Biznes jest dla Ciebie, jeśli planujesz:

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku, budowli, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub nabycie spółdzielczego prawa do lokalu – w tym nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych pod najem lub do innych celów komercyjnych,
 • zakup ziemi (działki),
 • spłatę kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na w/w cele udzielonego przez inny bank.

złóż wniosek kontaktowy

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • możliwość karencji w spłacie do 12 miesięcy,

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 15 lat


Kwota kredytu

 • Max. 80% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu


Wkład własny

 • Wymagane min. 20% wkładu własnego


Oprocentowanie

 • zmienne
 • oparte o stawkę WIBOR 3M+ stała marża Banku 2,75-3,75%

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu Murowany Biznes w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,81% (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 339.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 618.541,79 zł, oprocentowanie zmienne 10,80%, całkowity koszt kredytu 279.541,79 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 5.085,00 zł, odsetki 273.210,79 zł, usługi dodatkowe 1.246,00 zł, w których skład wchodzi koszt prowadzenia  ROR oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 1.246,00 zł), 178 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych oraz  kosztu sporządzenia operatu szacunkowego nie został wliczony do RRSO.

 • hipoteka ustanowiona na użytkowaniu wieczystym bądź innym prawie do nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania,
 • cesja praw z umowy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • inne zabezpieczenie zaakceptowane przez bank.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza oraz prowizja od udzielenia kredytu

2% - w przypadku kredytów udzielanych do 10 lat

3% - w przypadku kredytów udzielanych powyżej 10 lat

50% stawek - dla Klientów posiadających co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski