Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Oferujemy Ci pożyczkę na dowolny cel, nie związany z działalnością gospodarczą. Możesz z niej skorzystać jeśli zamieszkujesz teren RP, jesteś właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości i posiadasz zdolność kredytową.

złóż wniosek kontaktowy

 • kwota pożyczki od 10 000 zł,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • możliwość wykorzystania pożyczki na dowolny cel,
 • nie musisz posiadać wkładu własnego ani zabezpieczenia w postaci Poręczycieli,

Kto może wziąć pożyczkę?

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • osoba zatrudniona na czas określony dłuższy o 3 miesiące od okresu spłaty kredytu,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą,
 • emeryta, rencista,
 • rolnik.


Okres pożyczki

 • Od 1 do 10 lat.Kwota pożyczki

 • Wysokość pożyczki hipotecznej nie może być niższa niż 10 000,00 zł i wynosić nie więcej niż 50% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczkiOprocentowanie

 • Zmienna stopa procentowa
 • 7,20%
 • 5,50% - dla Klientów posiadających w ESBANKU co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET, udział członkowski lub w okresie 1 miesiąca zlikwidował lokatę oszczędnościową, bądź w okresie 12 miesięcy spłacił kredyt udzielony w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Pożyczki hipotecznej w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,19%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 151.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 188.939,86 zł, oprocentowanie zmienne 5,50%, całkowity koszt pożyczki 37.939,86 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 2.265,00 zł, odsetki 35.164,86 zł, usługi dodatkowe 510,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia rachunku ROR), 102 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od pożyczki naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu pożyczki, począwszy od dnia wypłaty pożyczki, do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Pożyczka hipoteczna

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Klient ubiegający się o pożyczkę powinien przedłożyć:

 • Wniosek o pożyczkę,
 • Dwa dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • Dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki,
 • Aktualną wycenę nieruchomości, wykonaną w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,
 • Udokumentowane źródło dochodów.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

2% - dla pożyczki udzielonej do 5 lat,

3% - dla pożyczki udzielonej powyżej 5 lat

50% stawek - dla Klienta posiadającego w ESBANKU co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski

Wcześniejsza spłata kredytu – prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

2% spłacanej kwoty