Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Oferujemy Ci pożyczkę na dowolny cel, nie związany z działalnością gospodarczą. Możesz z niej skorzystać jeśli zamieszkujesz teren RP, jesteś właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości i posiadasz zdolność kredytową.

złóż wniosek kontaktowy

 • kwota pożyczki od 10 000 zł,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • możliwość wykorzystania pożyczki na dowolny cel,
 • nie musisz posiadać wkładu własnego ani zabezpieczenia w postaci Poręczycieli,

Kto może wziąć pożyczkę?

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • osoba zatrudniona na czas określony dłuższy o 3 miesiące od okresu spłaty kredytu,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą,
 • emeryta, rencista,
 • rolnik.


Okres pożyczki

 • Od 3 do 30 lat.Kwota pożyczki

 • Wysokość pożyczki hipotecznej nie może być niższa niż 10 000,00 zł i wynosić nie więcej niż 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczkiOprocentowanie

 • Zmienna stopa procentowa - WIBOR 3M + 1,90 p.p. - 2,30 p.p.
 • Okresowo stała stopa procentowa - obowiązująca przez 5 lat (60 miesięcy), dostępna zarówno dla już aktywnych, ale aneksowanych, jak i nowo zawieranych umów o pożyczkę z zabezpieczeniem hipoteczym - szczegóły u Doradców Klienta w placówkach Banku. Więcej informacji o ryzyku zmiany oprocentowania na okresowo stałe >> POD TYM LINKIEM <<.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Pożyczki hipotecznej w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmiennym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,98%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 189.667,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 330.070,82 zł, oprocentowanie zmienne 9,32%, całkowity koszt pożyczki 140.403,82 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 138.159,82 zł usługi dodatkowe 2.244,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia rachunku ROR), 186 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od pożyczki naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu pożyczki, począwszy od dnia wypłaty pożyczki, do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Pożyczki hipotecznej w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmienno stałym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,21%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 189.667,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 331.394,33 zł, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą  procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 9,50% w stosunku rocznym, a następnie oprocentowanie zmienne 9,32% w stosunku rocznym (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowity koszt pożyczki 141.727,33 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 139.483,33 zł usługi dodatkowe 2.244,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia rachunku ROR), 186 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od pożyczki naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu pożyczki, począwszy od dnia wypłaty pożyczki, do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Klient ubiegający się o pożyczkę powinien przedłożyć:

 • Wniosek o pożyczkę,
 • Dwa dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • Dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki,
 • Aktualną wycenę nieruchomości, wykonaną w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,
 • Udokumentowane źródło dochodów.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja

0%

Wcześniejsza spłata kredytu – prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

3% spłacanej kwoty