Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt gotówkowy 0% Prowizji

Kredyt gotówkowy 0% Prowizji

Przygotuj się na święta z kredytem gotówkowym z prowizją 0%.

Oferta ograniczona czasowo, dotyczy wniosków o kredyt gotówkowy złożonych w terminie 05-30.12.2022 r.

Przykładowa oszczędność dzięki prowizji 0%:
• 250 zł - przy kredycie na kwotę 5.000 zł,
• 500 zł - przy kredycie na kwotę 10.000 zł,
• 1500 zł - przy kredycie na kwotę 30.000 zł.

 

(Powyższe wyliczenie sporządzono dla kredytu gotówkowego, którego jednym z zabezpieczeń jest ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Kto może uzyskać Kredyt?

 • osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu na terenie RP), pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.
 • osoba zatrudniona na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub rencista, rolnik, a także osoba wykonująca wolny zawód.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 7 lat

Kwota kredytu

 • 1.000 zł - 80.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od Twoich dochodów i zdolności kredytowej

Kwota w złotych

Rodzaj oprocentowania

Oprocentowanie kredytu z/bez ubezpieczenia

Prowizja kredytu z ubezpieczeniem

Prowizja kredytu bez ubezpieczenia

dowolna kwota

stałe*/ zmienne

9,99%

5,00%

Teraz tylko 0%**

9,75%

Teraz tylko 0%**

* Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla kredytu gotówkowego udzielanego na okres do 36 miesięcy.

** Prowizja 0% obowiązuje wnioski złożone w terminie 05.12 - 31.12.2022 r.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonego kredytu 11 800,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 11 800,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Kredytobiorcy), 3) okres kredytowania 35 miesiący, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,99%, 5) Całkowity koszt kredytu wynosi 2.308,20 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1.767,20 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0% kwoty udzielonego kredytu 0,00 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie 541,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,37%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 14 108,20 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.12.2022 roku.