Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt samochodowy

Kredyt Twoje cztery kółka

Kredyt Twoje cztery kółka wykorzystasz zarówno na zakup nowego, jak i używanego samochodu, sfinansujesz także składkę ubezpieczenia OC/AC/NW czy dodatkowe wyposażenie pojazdu.

złóż wniosek kontaktowy

 • możliwość sfinansowania pełnej wartości nabytego pojazdu,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • okres kredytowania do 7 lat,
 • dla Klientów Banku - prowizja przygotowawcza niższa o połowę.

Cel

 • zakup samochodów nowych oraz samochodów używanych tzw. demo car
 • potrzeby konsumpcyjne kredytobiorców (maksymalnie 5 000 zł) - np. kredytowanie składki ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, składki ubezpieczenia OC/AC/NW, prowizja, dodatkowe wyposażenie samochodu.


Kto może wziąć kredyt?

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • osoba zatrudniona na czas określony dłuższy o 3 miesiące od okresu spłaty kredytu,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt, rencista, rolnik.


Okres kredytowania

 • maksymalny okres kredytowania to 7 lat.
 • maksymalny okres kredytowania powiększony o wiek pojazdu nie może przekroczyć 10 lat.


Kwota kredytu

 • 100% wartości zakupowanego pojazdu
 • dodatkowe 5 000 zł na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy


Oprocentowanie zmienne

 • 5,00% - zakup samochodów, z ubezpieczeniem kredytobiorcy, z wkładem własnym w wysokości co najmniej 30%
 • 7,00% - zakup samochodów, bez ubezpieczenia kredytobiorcy, z wkładem własnym w wysokości co najmniej 30%
 • 6,00% - zakup samochodów, z ubezpieczeniem kredytobiorcy, bez wkładu własnego
 • 8,00% - zakup samochodów, bez ubezpieczenia kredytobiorcy, bez wkładu własnego
   

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Kredytu Twoje cztery kółka w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

1) kwota udzielonego kredytu 89.000,00   zł, 2) całkowita kwota kredytu 89.000,00  zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), 3)    okres kredytowania 84 miesięcy, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6%, 5) całkowity koszt kredytu wynosi 27.590,33 zł, w którego skład wchodzą: a) prowizja przygotowawcza 1.780,00 zł, b) odsetki od kredytu 18.915,33 zł, c) koszty usług dodatkowych 6.895,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 6.878,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł, opłatę za sprawdzenie pojazdu w Centrum Obsługi Rejestrów Sądowych 0,00 zł, opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł, d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,82%,  7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 116.590,33 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy:  uwzględnia prowizję przygotowawczą właściwą dla klienta nowego, oprocentowanie właściwe dla samochodów używanych bez wkładu własnego. Koszt kredytu związany z ubezpieczeniem AC nie został uwzględniony w reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień  05.03.2015 roku

Dokumenty wymagane podczas udzielania kredytu:

 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów,
 • wniosek o kredyt,
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • częściowe przewłaszczenie zakupowanego pojazdu
 • cesja z polisy AC zakupowanego pojazdu
 • weksel własny in blanco
 • ubezpieczenie kredytobiorcy

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

Klient Nowy:

2% - do 3 lat

4% - powyżej 3 lat

Klient Banku:

50% stawek Klienta Nowego

 

Klient Banku - Klient, który od co najmniej 3 miesięcy (data liczona na dzień składania wniosku) posiada w ESBANKU produkty takie jak: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy Konkret lub Udział członkowski; Klient, który w okresie 1 miesiąca (data na dzień składania wniosku) zlikwidował lokatę oszczędnościową bądź spłacił kredyt udzielony w ESBANKU.