Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

ES Komfort

ES Komfort

ES Komfort to wygodne konto z dostępem przez Internet i aplikację mobilną ESBANK24 Mobile, kartą płatniczą i tanimi przelewami. Załóż je już dziś!

złóż wniosek kontaktowy

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za prowadzenie rachunku (w przypadku sumy wpływów na poziomie min. 2000 zł*),
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej Visa Electron payWave, MasterCard Debit Paypass (w przypadku dokonania w miesiącu min. 3 transakcji bezgotówkowych),
 • 0 zł za dostęp do rachunku przez bankowość elektroniczną SGB24 i ESBANK24 Mobile,
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w kasie banku,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne przez SGB24 i ESBANK24 Mobile,
 • Jedynie 0,50 zł za przelewy zewnętrzne realizowane przez SGB24 i ESBANK24 Mobile,
 • 0 zł za wypłaty z ponad 4 000 bankomatów spółdzielczych w Polsce,
 • Ubezpieczenie NNW w cenie rachunku,
 • Atrakcyjne warunki nabycia różnych produktów kredytowych,
 • Możliwość uzyskania kredytu odnawialnego do wysokości trzykrotności średnich miesięcznych wpływów (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)
 • Środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

*Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku nie jest pobierana, gdy w danym miesiącu kalendarzowym suma wpływów na rachunek będzie większa lub równa wartości wskazanej dla danego podtypu rachunku. Do wpływów nie zalicza się: a) wpłat gotówkowych, b) przelewów wewnętrznych realizowanych w ramach rachunków należących do posiadacza lub będących współwłasnością posiadacza rachunku, c) okresowych kapitalizacji odsetek.

 • Złóż wniosek przez Internet

Wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie produkt i złóż wniosek kontaktowy przez Internet – to zajmie Ci tylko kilka minut. W ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Tobą nasz doradca, który umówi się z Tobą na podpisanie dokumentów.

 • Odwiedź placówkę ESBANKU

Przyjdź do oddziału ESBANKU Banku Spółdzielczego, podpisz odpowiedni wniosek i ciesz się możliwościami, które Ci oferujemy! Nasz pracownik odpowie na Twoje pytania, doradzi Ci przy wyborze najlepszego produktu, a także pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

W pakiecie do rachunku ES Komfort oferujemy naszym Klientom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zalety ubezpieczenia NNW:

 • ochrona ubezpieczeniowa od NNW w czasie pracy, w drodze z domu do pracy i odwrotnie oraz w życiu prywatnym przez 24 h na terenie całego świata,
 • finansowe wsparcie dla rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci bądź wypadków polegających na uszkodzeniu ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Suma ubezpieczenia:

 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 500 zł
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 5 000 zł

Oferujemy Ci nowoczesny i bezpieczny dostęp do Twoich środków poprzez:

 • Bankowość elektroniczną SGB24

ESBANK24 to wygoda i bezpieczeństwo. Bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić stan swojego konta, zrobić przelew, założyć lokatę czy ustanowić zlecenie stałe. Więcej informacji

 • Bankowość mobilną ESBANK24 Mobile

Jeśli masz smartfona albo tablet, wszystkie operacje na swoim rachunku możesz wykonywać poprzez aplikację mobilną ESBANK24 Mobile. Pobierzesz ją bezpłatnie na urządzenia z systemem Android, iOS. Więcej informacji

 • Powiadomienia SMS

a) pakiet informacyjny (powiadomienie o wysokości salda na rachunku, raz dziennie o godz. 18:00 od pn-pt),
b) pakiet bezpieczeństwa (powiadomienie o udanym/nieudanym logowaniu do bankowości elektronicznej),
c) pakiet aktywny (powiadomienie o każdorazowej zmianie salda na rachunku),

Zapraszamy Cię również do naszych placówek, w których Doradca udzieli Ci szczegółowych informacji na temat naszych produktów i pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

Najważniejsze opłaty

 

Otwarcie rachunku

0 zł

Prowadzenie rachunku

0 zł/ m-c (w przypadku sumy wpływów w danym miesiącu kalendarzowym na poziomie min. 2000 zł)

5 zł/m-c

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach ESBANKU dokonywane przez Posiadacza rachunku

0 zł

Wydanie karty płatniczej dla posiadacza i współposiadacza rachunku

0 zł

Opłata za użytkowanie karty debetowej (dotyczy każdej karty debetowej wydanej do rachunku)

0 zł/ m-c (w przypadku dokonania w miesiącu min. 3 transakcji bezgotówkowych)

3 zł/m-c*

Przelew wewnętrzny w placówce ESBANKU

1 zł

Przelew zewnętrzny w placówce ESBANKU

3 zł

Dostęp do rachunku przez SGB24 i ESBANK24 Mobile

0 zł

Przelew wewnętrzny przez SGB24 i ESBANK24 Mobile

0 zł

Przelew zewnętrzny przez SGB24 i ESBANK24 Mobile

0,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki:
a) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych
b) W bankomatach innych, niż wskazane w pkt a)


c) W bankomatach za granicą

 


0 zł

3,50 zł, w przypadku kart Visa Electron payWave – 2% min. 5 zł
3% min. 4,5 zł, w przypadku kart Visa Electron payWave – 2% min. 5 zł - 3% min. 10 zł

*opłata pobierana za użytkowanie karty przez posiadacza/ użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata pobierana do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.