Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Konto TAK!

Konto TAK!

"Konto TAK!" skierowane jest wyłącznie dla nowych Klientów. Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat. Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie designerska pionowa karta debetowa VISA lub Mastercard.

złóż wniosek kontaktowy

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 1 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie karty debetowej Mastercard lub Visa,
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej (w przypadku dokonania w miesiącu min. 1 transakcji bezgotówkowej),
 • 0 zł za dostęp do rachunku przez bankowość elektroniczną SGB24 i SGB Mobile,
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w kasie banku,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne przez SGB24 i SGB Mobile,
 • jedynie 0,50 zł za przelewy zewnętrzne realizowane przez SGB24 i SGB Mobile,
 • 0 zł za wypłaty z niemal 4 000 bankomatów spółdzielczych w Polsce,
 • 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce,
 • 1 zł za wypłaty z bankomatów na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii (EOG),
 • ubezpieczenie NNW w cenie rachunku,
 • atrakcyjne warunki nabycia różnych produktów kredytowych,
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego do wysokości sześciokrotności średnich miesięcznych wpływów (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).
 • Środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 • Oprocentowanie rachunku - 0.00%.
 • Złóż wniosek kontaktowy przez Internet

Wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie produkt i złóż wniosek kontaktowy przez Internet – to zajmie Ci tylko kilka minut. W ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Tobą nasz Doradca, który umówi się z Tobą na podpisanie dokumentów.

 • Odwiedź placówkę ESBANKU

Przyjdź do placówki ESBANKU Banku Spółdzielczego, podpisz odpowiedni wniosek i ciesz się możliwościami, które Ci oferujemy! Nasz Pracownik odpowie na Twoje pytania, doradzi Ci przy wyborze najlepszego produktu, a także pomoże przy dopełnianiu wszystkich formalności.

W pakiecie do "Konta TAK!" oferujemy naszym Klientom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zalety ubezpieczenia NNW:

 • ochrona ubezpieczeniowa od NNW w czasie pracy, w drodze z domu do pracy i odwrotnie oraz w życiu prywatnym przez 24 h na terenie całego świata,
 • finansowe wsparcie dla rodziny Ubezpieczonego na wypadek Jego śmierci bądź wypadków polegających na uszkodzeniu ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia:

 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 500 zł
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 5 000 zł

Oferujemy Ci nowoczesny i bezpieczny dostęp do Twoich środków poprzez:

 • Bankowość elektroniczną SGB24

SGB24 to wygoda i bezpieczeństwo. Bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić stan swojego konta, zrobić przelew, założyć lokatę czy ustanowić zlecenie stałe. Więcej informacji

 • Bankowość mobilną SGB Mobile

Jeśli masz smartfona albo tablet, wszystkie operacje na swoim rachunku możesz wykonywać poprzez aplikację mobilną SGB Mobile. Pobierzesz ją bezpłatnie na urządzenia z systemem Android lub iOS. Więcej informacji

Zapraszamy Cię również do naszych placówek, w których Doradca udzieli Ci szczegółowych informacji na temat naszych produktów i pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

Najważniejsze opłaty

 

Otwarcie rachunku

0 zł

Prowadzenie rachunku

1 zł

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach ESBANKU dokonywane przez Posiadacza rachunku

0 zł

Wydanie karty płatniczej dla posiadacza i współposiadacza rachunku

0 zł

Opłata za użytkowanie karty debetowej

0 zł/ m-c (w przypadku dokonania w miesiącu min. 1 transakcji bezgotówkowej) 5 zł/m-c*

Przelew wewnętrzny w placówce ESBANKU

5 zł

Przelew zewnętrzny w placówce ESBANKU

7 zł

Dostęp do rachunku przez SGB24 i SGB Mobile

0 zł

Przelew wewnętrzny przez SGB24 i SGB Mobile

0 zł

Przelew zewnętrzny przez SGB24 i SGB Mobile

0,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki:
a) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych
b) W bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a)


c) W bankomatach za granicą

 


0 zł

 


5,00 zł,

 

 

w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) - 1,00 zł

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) - 3% min.10,00 zł

*Opłata pobierana za użytkowanie karty przez posiadacza/ użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata pobierana do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.