Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Baner PRP

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Jego parametry są zgodne z wymogami unijnej Dyrektywy PAD wprowadzającej wymóg oferowania rachunku płatniczego z podstawowymi operacjami. 

złóż wniosek kontaktowy

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:

1)    wpłaty środków pieniężnych na rachunek;
2)    wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego,
3)    wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
4)    wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak:

- polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty,

- polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe,

- transakcje przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za  pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;

5)    przechowywanie środków pieniężnych;
6)    dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

 • Złóż wniosek kontaktowy przez Internet

Wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie produkt i złóż wniosek kontaktowy przez Internet – to zajmie Ci tylko kilka minut. W ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Tobą nasz Doradca, który umówi się z Tobą na podpisanie dokumentów.

 • Odwiedź placówkę ESBANKU

Przyjdź do placówki ESBANKU Banku Spółdzielczego, podpisz odpowiedni wniosek i ciesz się możliwościami, które Ci oferujemy! Nasz Pracownik odpowie na Twoje pytania, doradzi Ci przy wyborze najlepszego produktu, a także pomoże przy dopełnianiu wszystkich formalności.

Oferujemy Ci nowoczesny i bezpieczny dostęp do Twoich środków poprzez:

 • Bankowość elektroniczną SGB24

SGB24 to wygoda i bezpieczeństwo. Bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić stan swojego konta, zrobić przelew, założyć lokatę czy ustanowić zlecenie stałe. Więcej informacji

 • Bankowość mobilną SGB Mobile

Jeśli masz smartfona albo tablet, wszystkie operacje na swoim rachunku możesz wykonywać poprzez aplikację mobilnąSGB Mobile. Pobierzesz ją bezpłatnie na urządzenia z systemem Android lub iOS. Więcej informacji

Zapraszamy Cię również do naszych placówek, w których Doradca udzieli Ci szczegółowych informacji na temat naszych produktów i pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

Najważniejsze opłaty

 

Prowadzenie Podstawowego Rachunku Płatniczego

0 zł

Usługa bankowości elektronicznej

0 zł

Wpłata gotówki dokonywana na rachunek:

a)     w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego
b)     w urządzeniach samoobsługowych ESBANKU Banku Spółdzielczego

0 zł

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego

0 zł

Wydanie karty płatniczej

0 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki własne)

0 zł

Polecenie przelewu złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym (za wyłączeniem przelewów wewnętrznych opisanych powyżej)

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 1,00 zł1

Polecenie przelewu złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w pozostałych bankach

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 3,00 zł1

Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w pozostałych bankach

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,50 zł1

Zlecenie stałe (automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta), realizacja przelewu złożonego w formie papierowej na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 1,00 zł1

Zlecenie stałe (automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta), realizacja przelewu złożonego w formie papierowej na rachunki prowadzone w pozostałych bankach

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 2,00 zł1

Zlecenie stałe (automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta), realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w pozostałych bankach

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,50 zł1

Wypłata gotówki w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju innych, niż sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 3,50 zł

1 Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w  Taryfie prowizji i opłat bankowych w ESBANKU Banku Spółdzielczym - Podstawowy Rachunek Płatniczy I. Obsługa Rachunku, ust. 5 lit. a, b, e, ust. 6 lit. b, c, e oraz czynności określone w Wyciągu z Taryfy Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne Rozdz.1 Skup i sprzedaż wartości dewizowych ust. 4-6 (dotyczy zleceń krajowych) na rzecz Klientów posiadających rachunki w bankach innych niż ESBANK Bank Spółdzielczy.