Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Dobry Start 300+ w SGB24 w ESBANKU

Dobry Start 300+

Program Dobry Start - 300 zł dla ucznia w bankowości elektronicznej SGB24. Szybko, wygodnie i - co najważniejsze - bez wychodzenia z domu! Złóż wniosek w bankowości internetowej! / Програма Good Start - 300 злотих для студента електронного банкінгу SGB24. Швидко, зручно і - головне - не виходячи з дому! Подати заявку на онлайн-банкінг!


Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. / Допомога «Добрий старт» призначається один раз на рік для дітей, які починають навчальний рік до 20 років. Діти-інваліди, які навчаються в школі, отримуватимуть їх до 24 років. Заявку на отримання пільги «Добрий старт» можна подати з 1 липня до 30 листопада 2023 року.

 

Wniosek w SGB24 ma 2 wersje językowe - polską i ukraińską. / Додаток у SGB24 має 2 мовні версії – польську та українську.

 

 

 • Od 1.07.2023 r. trwa elektroniczny nabór wniosków do ZUS - także przez bankowość elektroniczną. / З 1 липня 2023 року електронні заяви подаються до Установ соціального страхування (ZUS) – також через електронний банкінг.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W SGB24 wniosek znajduje się w 2 wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Gdy złożysz wniosek, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 • 30.11.2023 r. mija termin składania wniosków. / 30 листопада 2023 року закінчується термін подачі заявок.

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia 2023 r., pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2023 r,; jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

OPIS PROGRAMU

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie jest niezależe od dochodu rodziny.

Ważne!

Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).


Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

Jak wypełnić wniosek Dobry Start w systemie bankowości elektronicznej SGB24 naszego Banku?


Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry Start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły, do której w roku szkolnym 2023/2024 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

 

 • Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej.
 • Wejdź do zakładki, w której znajduje się wniosek dot. programu Dobry Start.
 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli jakiekolwiek dane podane w Banku uległy zmianie, uaktualnij je podczas wypełniania wniosku.
 • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 • Zatwierdź i zakończ wniosek.
 • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
 • Po przekazaniu przez Bank wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

 

Od momentu, kiedy otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje ZUS.

 

Reklamacje


Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące wniosku Dobry Start, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych– jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz oraz wypłaty świadczenia Dobry Start.

 

Gdzie otrzymasz pomoc w ZUS?

 • Na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00.
 • W Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl.
 • We wszystkich placówkach ZUS (KLIKNIJ TUTAJ) oraz podczas e-wizyty w ZUS (KLIKNIJ TUTAJ).
 • W trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).

 

Więcej informacji / Більше інформації


Masz więcej pytań odnośnie programu Dobry Start? Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej POD TYM LINKIEM.

У вас є додаткові запитання щодо програми «Добрий старт»? Ознайомитися з відповідями можна на сайті Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.