Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia. Nowe świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice będą mogli zdecydować, czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • bankowości elektronicznej - należy wejść w miniapikację E-wnioski w SGB24,
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia.

 

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS >>WCHODZĘ<<

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)

 

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy możesz złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym Twoje dziecko ukończy 9 miesiąc życia. Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 35 miesięcy życia. Wniosek po terminie możesz złożyć tylko jeśli ubiegasz się o świadczenie z powodu złożenia wniosku w instytucji państwa UE/EFTA i otrzymania z Urzędu Wojewódzkiego informacji o konieczności złożenia wniosku do ZUS. W takim wypadku podczas składania wniosku konieczne będzie podanie daty złożenia wniosku w instytucji zagranicznej państwa UE/EFTA.

 

Za pośrednictwem Banku możesz złożyć wniosek jako rodzic (matka albo ojciec) dziecka. Jeżeli chcesz złożyć wniosek jako:

 • osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

wniosek możesz złożyć, korzystając z PUE ZUS dostępnego na stronie https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

 

Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dotyczącego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego:

 • dane dziecka, na które wnioskujesz o rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • akt urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, JPEG, PNG). Pliki dołączysz w ostatnim kroku procesu (waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5MB).

 

Gdy wypełnisz wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami), przekażemy go do ZUS, który rozpatrzy Twoją sprawę.

Więcej informacji na temat składania i obsługi wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy znajdziesz na www.zus.pl oraz https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy