Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Dobry Start 300+ w SGB24 w ESBANKU

Dobry Start 300+

Program Dobry Start 300 zł dla ucznia w bankowości elektronicznej SGB24. Szybko, wygodnie i - co najważniejsze - bez wychodzenia z domu!

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie jest niezależe od dochodu rodziny - szczegóły.

 

Wniosek o świadczenie na okres 2020/2021 można składać:
• od 1.07.2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej,
• od 1.08.2020 r. W formie elektronicznej oraz tradycyjnej (wniosek papierowy).
Wnioski można składać do 30.11.2020 r.


Klienci naszego Banku posiadający bankowość elektroniczną SGB24 w szybki i wygodny sposób, a co najważniejsze bez wychodzenia z domu, mogą złożyć wniosek o świadczenie elektronicznie. To proste, wystarczy:
•    zalogować się do bankowości internetowej SGB24,
•    wypełnić wniosek zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 

 

Ważne!

•    Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
•    Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
•    Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.