Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Program Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ w bankowości elektronicznej SGB24. Złóż wniosek szybko i wygodnie, o dowolnej godzinie.

Rządowy Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę - szczegóły. Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online - szybko, wygodnie, nie wychodząc z domu - w systemie bankowości elektronicznej Banku SGB24.

Rodzina 500+ (для громадян України після 24.02.2022р)
form-image
 
Допомога 500 злотих на місяць на кожну дитину
 
Benefit of PLN 500 per month for each child
 
Пособие в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка
 
Świadczenie 500 zł miesięcznie na każde dziecko
 

WNIOSEK 500+ W SGB24

Aktualnie wnioski w języku ukraińskim o 500+ można zkładać nie tylko za pośrednictwem PUE ZUS, ale także w bankowości elektronicznej SGB24! Formularz e-Wniosku w SGB24 zawiera najważniejsze informacje i pouczenie dla osoby składającej wniosek Rodzina 500+. 

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z legalnie z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 24.02.2022 r., przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Baza Wiedzy na stronie www ZUS - POD TYM LINKIEM.

 

ВАЖЛИВО - ДОДАТОК 500+ В SGB24

Наразі заявки українською мовою на 500+ можна подавати ТІЛЬКИ для через ПУЕ ЗУС. Наразі заявки українською на 500+ можна подати не лише через ПУЕ ZUS, а й в електронному банкінгу SGB24! Електронна форма заявки в SGB24 містить найважливішу інформацію та інструкції для особи, яка подає заявку Family 500+.

 

 

Допомога на виховання дітей за програмою Сім’я 500+ (так звана 500+) для громадян України прибули з України на законних підставах у зв’язку з бойовими діями, будуть нагороджені та виплачені Заклад соціального страхування (ZUS). База знань на сайті ZUS – ТУТ.

Хто має право на 500+?

500+ доступні для дитини віком до 18 років:

 • громадянин України або дружина громадянина України, який після 23 лютого 2022 року прибув з дитиною з України до Польщі у зв'язку з бойовими діями,
 • громадянка України або дружина громадянина України, яка прибула до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями, а дитина народилася в Польщі,
 • громадянин України або чоловік/дружина громадянина України, який проживав у Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, на яку подається пільга, прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями,
 • громадянин іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду опікується дитиною, яка є громадянкою України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Допомога 500+ сплачується в розмірі 500 злотих на місяць на дитину.

Komu przysługuje 500+?

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Як подати заявку?

Заявку на 500+ можна подати лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (ПУЕ) Закладу соціального страхування – електронну систему Закладу соціального страхування.

Щоб подати заявку до ZUS, потрібно:

 • паспорти - особи, яка подає заяву, та дитини або інші документи, що посвідчують особу, на підставі яких було перетинано кордон (за наявності у заявника)
 • довідка про надання польського PESEL ID - особі, яка подає заяву, та дитині
 • номер банківського рахунку в Польщі
 • номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти
 • рішення польського суду, якщо заявник є тимчасовим опікуном
 • документ, що підтверджує, що заявник здійснює патронатну опіку над дитиною, якщо така ситуація існує
 • документ, що підтверджує законність перебування та доступу заявника до ринку праці в Польщі, якщо заявник прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada)
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku
 • numer rachunku bankowego w Polsce
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Обробка 500+ заявок в онлайн-банкінгу

Особи з України, які легально в’їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями та мають дитину під опікою, можуть подати заяву на отримання допомоги 500+ через PUE ZUS з 26 березня 2022 року. Це спеціально підготовлений, окремий шаблон заявки, доступний тільки в PUE ZUS. Ця програма наразі недоступна для онлайн-банкінгу.
На наступному етапі планується зробити додаток 500+ доступним в онлайн-банкінгу для біженців з України (людей, які прибули після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями). Про вихід програми в онлайн-банкінг ми повідомимо вас окремим повідомленням.

Obsługa wniosków 500+ w bankowości internetowej

Osoby z Ukrainy, które przybyły po 23.02.2022 legalnie do Polski w związku z działaniami wojennymi, mające pod opieką dziecko, mogą złożyć od 26.03.2022 wniosek o świadczenie 500+ za pośrednictwem PUE ZUS. Jest to specjalnie przygotowany odrębny wzór wniosku dostępny wyłącznie na PUE ZUS. Wniosek ten nie jest obecnie dostępny w bankowości internetowej.
    W kolejnym etapie przewidziane jest udostępnienie w bankowości internetowej wniosku 500+ dla uchodźców z Ukrainy (osób przybyłych po 23.02.2022 w związku z działaniami wojennymi). O udostepnieniu wniosku w bankowości internetowej poinformujemy w oddzielnej komunikacji.

 

 

 

 

 

 

 • Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej SGB24 w opcji „Wniosek Rodzina 500+.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można znaleźć po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Banku, w opcji „E-wnioski" -> "Indywidualne".
 • Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do systemu bankowości elektronicznej Banku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ZUS.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Zwracamy uwagę na ograniczenia dot. wielkości załączników – szczegóły znajdują się poniżej.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej i ZUS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu wysłanego wniosku:
  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.