Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
MasterCard Business Gold

Karta chargowa MasterCard Business Gold

Złota karta MasterCard Business Gold zapewnia prestiż, komfort użytkowania i pełne bezpieczeństwo. Wraz z kartą oferujemy Ci pakiety ubezpieczeń – Bezpieczna Karta oraz Bezpieczny Podróżnik.

złóż wniosek kontaktowy

 • 0 zł za użytkowanie karty
 • możesz korzystać z karty w dowolnym momencie, płacąc za towary czy usługi, 
 • możesz cieszyć się swobodą zakupów na całym świecie, ponieważ karta ma międzynarodowy zasięg,
 • Twoje konto zostaje obciążone dopiero po zakończeniu miesiąca, w którym dokonałeś transakcji przy użyciu karty,
 • możesz płacić kartą przez Internet lub telefon,
 • wykonywane przez Ciebie transakcje bezgotówkowe są bezprowizyjne,
 • do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na czas podróży,
 • możesz korzystać z usług dodatkowych: Centrum Obsługi Klienta, możliwość wydania karty zastępczej i dokonania awaryjnej wypłaty gotówki za granicą.

Typ karty: MasterCard Business Gold
Okres ważności: 2 lata
Standardowy dzienny limit wypłaty gotówki: 2.000 zł
Standardowy limit wypłat bezgotówkowych: 10.000 zł
Karta wydawana przy rachunkach: biznES ELASTYCZNYbiznES DYNAMICZNYbiznES ONLINE,  biznES PROFESJONALNY.

3D Secure to usługa polegająca na zabezpieczaniu transakcji internetowych dodatkowym hasłem. Nowy system posiada certyfikacje organizacji płatniczych VISA International oraz MasterCard International i umożliwia dokonywanie transakcji przez Internet o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

Rejestracja w systemie 3D Secure jest możliwa na dwa sposoby:

 • poprzez dedykowaną stronę internetową - link TUTAJ,
 • podczas dokonywania płatności kartą za zakupy dokonane w Internecie.

Podczas rejestracji karty ustalisz stałe hasło, które będzie Ci służyć do zatwierdzania transakcji realizowanych przez Internet. Określisz również komunikat osobisty, czyli tekst, który będzie wyświetlał się przy każdej płatności kartą. Stanowi on dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Instrukcję opisującą proces rejestracji karty w systemie 3D Secure można pobrać TUTAJ.

Zamówiona w placówce Banku karta jest nieaktywna, zostanie ona wysłana do Ciebie na adres korespondencyjny.

Aktywacji karty można dokonać na dwa sposoby:

 1. Telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię SGB, czynną 24/7:

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu: (+48) 22 515 34 25. Proces aktywacji karty dokonany telefonicznie jest natychmiastowy!

 1. W dowolnej placówce Banku - lista TUTAJ.

Numer PIN zostanie wysłany na podany w umowie/wniosku adres korespondencyjny (nie dotyczy kart wznowionych i duplikatów bez numeru PIN).

Jeśli utracisz swoją kartę płatniczą, niezwłocznie powiadom Zespół Zastrzegania Kart, dzwoniąc na Infolinię SGB 24/7:

 • dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • 800 888 888 (połączenie krajowe, bezpłatne),
 • +48 61 647 28 46 (z zagranicy, opłata zgodna z taryfą operatora).

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę:

 • połączenie krajowe 22 515 31 50,
 • z zagranicy +48 22 515 31 50.

W celu zastrzeżenia karty można także skorzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu (+48) 828 828 828.
System ten obsługiwany jest przez Związek Banków Polskich. Pozwala on zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii do banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznania mowy - po wypowiedzianej nazwie wydawcy karty system automatycznie przekierowywuje Klientów na infolinię SGB, celem dokonania zastrzeżenia karty.

Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwa wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Wraz z kartą MasterCard Business Gold otrzymujesz pakiety ubezpieczeń, zawierające następujące ubezpieczenia:
Pakiet Bezpieczna Karta Wariant Gold
W ramach pakietu Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu szkody polegające na:
1. Utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego - w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty, do kwoty 150 EURO.
2. Uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty - jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu, do kwoty 3.000 PLN.
3. Uszczupleniu mienia Ubezpieczonego w wyniku:
1) kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub
2) zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty - jeśli szkoda powstała w trakcie do 30 dni od daty zakupu. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty płatniczej, których jednostkowa wartość zakupu jest nie mniejsza niż 200,00 PLN z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, gotówki, czeków, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów do kwoty 3.000 PLN 

Pakiet Bezpieczny Podróżnik Wariant Gold
W ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do:
1. zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu - do kwoty 30.000 EURO
2. wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa - do kwoty 30.000 PLN.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Wydanie karty dla posiadacza rachunku

350 zł

Wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej

30 zł

Wydanie karty w miejsce karty utraconej

300 zł

Wznowienie karty

350 zł

Zastrzeżenie karty

0 zł

Użytkowanie karty

0 zł

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych


2% min. 4,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach obcych

2% min 4,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki za granicą

3 % kwoty min. 4,50 zł

Transakcje bezgotówkowe

0 zł