Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Godziny graniczne

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

1. Zlecenia płatnicze z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 składane bankowi w placówce banku w krajowym obrocie płatniczym na rachunki prowadzone w innych bankach:
1) do godz. 14:30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
2) od godz. 14:30 do godz. 18:00 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia, natomiast dostarczenie zlecenia do banku odbiorcy nastąpi w następnym dniu roboczym.
2. Zlecenia płatnicze z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 składane bankowi w placówce banku w krajowym obrocie płatniczym na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym do godz. 18:00 w dniu roboczym – będą dostarczone do odbiorcy w dniu ich złożenia.
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywane w kasie banku będą dostarczane do banku odbiorcy w dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym dokonywane w kasie banku będą dostarczone do odbiorcy w dniu ich złożenia.

1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
1) do godz. 14:30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
2) od godz. 14:30 do godz. 18:30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym,
3) po godz. 18:30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.  
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 18:30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
1) do godz. 18:30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
2) po godz. 18:30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
3) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

1. Zlecenia płatnicze składane bankowi w obrocie dewizowym:
1) do godziny 12:00 w trybie OVERNIGHT, do godziny 14:00 w trybie TOMNEXT w dniu roboczym będą przekazywane do realizacji z datą waluty T/N i O/N,
2) po godzinie 12:00 w trybie OVERNIGHT, po godzinie 14:00 w trybie TOMNEXT będą traktowane jak zlecenia przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym,
3) dyspozycje składane przez Posiadacza w dniu wolnym od pracy (za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu) będą traktowane jak przyjęte do realizacji w dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy zgodnie ze wskazanym w zleceniu trybem daty waluty.
2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.

W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przy użyciu kart debetowych w bankomatach posiadających moduł depozytowy, wpłaty dokonane:
1) do godz. 18:30 w dniu roboczym – będą realizowane przez Bank w dniu ich złożenia i w tymże dniu następować będzie uznanie rachunku rozliczeniowego Posiadacza,
2) po godz. 18:30 w dniu roboczym - będą realizowane przez Bank w następnym dniu roboczym i w tymże dniu następować będzie uznanie rachunku rozliczeniowego Posiadacza,
3) wpłaty dokonane w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

Transakcje płatnicze składane bankowi za pośrednictwem Kantoru SGB dotyczące zawierania transakcji wymiany walutowej z natychmiastową dostawą walut przyjmowane będą przez bank w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 15:30, a realizowane w momencie zatwierdzenia transakcji przez klienta poprzez obciążenie i uznanie rachunków klienta wskazanych do przeprowadzenia transakcji.

 

Godziny graniczne wskazane powyżej, nie obowiązują w Wigilię oraz Sylwestra. Informacje dotyczące godzin granicznych dla wskazanych dni, każdorazowo podane są do publicznej wiadomości na tydzień przed Wigilią oraz Sylwestrem poprzez wywieszenie stosownej informacji w Placówkach Banku oraz komunikacie w ESBANK24.