Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Karta kredytowa VISA

Karta kredytowa VISA

Jeśli chcesz w nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywać codziennych płatności i móc korzystać z nieoprocentowanego kredytu kiedy tylko potrzebujesz - karta kredytowa VISA jest właśnie dla Ciebie!

złóż wniosek kontaktowy

 • limit kredytowy od 1000 zł do 20 000 zł,
 • nieoprocentowany kredyt aż do 52-53 dni,
 • 0 zł za korzystanie z karty,
 • 0 zł prowizji za transakcje bezgotówkowe,
 • możliwość płatności kartą przez Internet czy telefon,

Typ karty: karta kredytowa VISA
Okres ważności:  4 lata
Limit kredytowy: 1.000 - 20.000 zł
Okres bezodsetkowy: do 52 - 53 dni
Oprocentowanie: 10,50% (WIBOR 12M (7,10%) + stała marża banku 3,40%)

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) Limit 20.000,00 zł,
2) całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł,
3) okres kredytowania 48 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,50%,
5) całkowity koszt kredytu 8.565,04 zł, w którego skład wchodzą:
a) kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 8.400,04 zł,
b) koszty usług dodatkowych 165,00zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 0,00zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 165,00zł ustalona za cały okres trwania umowy,
c) koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,31%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 28.565,04 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.02.2023 r.

 • karta funkcjonuje w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu (limit kredytu zależy od Twoich dochodów),
 • w praktyce oznacza to, iż co miesiąc "dostajesz" od nas określoną sumę pieniędzy, z których możesz korzystać w każdej chwili, płacąc za zakupy czy wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu,
 • przy podpisywaniu wniosku o kartę kredytową sam wybierasz dzień miesiąca, w którym generowane będą wyciągi z wykonanymi przez Ciebie transakcjami,
 • po wygenerowaniu wyciągu masz 22 dni na spłatę należności minimalnej lub całości kwoty,
 • w przypadku spłaty całości zadłużenia w terminie nie płacisz odsetek - co oznacza, że co miesiąc możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu!

Jeśli utracisz swoją kartę płatniczą, niezwłocznie powiadom Zespół Zastrzegania Kart, dzwoniąc na Infolinię SGB 24/7:

 • dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • 800 888 888 (połączenie krajowe, bezpłatne),
 • +48 61 647 28 46 (z zagranicy, opłata zgodna z taryfą operatora).

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę:

 • połączenie krajowe 22 515 31 50,
 • z zagranicy +48 22 515 31 50.

W celu zastrzeżenia karty można także skorzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu (+48) 828 828 828.
System ten obsługiwany jest przez Związek Banków Polskich. Pozwala on zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii do banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznania mowy - po wypowiedzianej nazwie wydawcy karty system automatycznie przekierowywuje Klientów na infolinię SGB, celem dokonania zastrzeżenia karty.

Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwa wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Zamówiona w placówce Banku karta jest nieaktywna, zostanie ona wysłana do Ciebie na adres korespondencyjny.

Aktywacji karty można dokonać na dwa sposoby:

 1. Telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię SGB, czynną 24/7:

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu: (+48) 22 515 34 25. Proces aktywacji karty dokonany telefonicznie jest natychmiastowy!

 1. W dowolnej placówce Banku - lista TUTAJ.

Numer PIN zostanie wysłany na podany w umowie/wniosku adres korespondencyjny (nie dotyczy kart wznowionych i duplikatów bez numeru PIN).

 

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy

 

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

 

w przypadku emerytów i rencistów:

 • odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę lub rentę

 

w przypadku rolników:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Wydanie karty głównej

0 zł

Wydanie karty dołączonej

0 zł

Wydanie nowej karty w miejsce karty utraconej

25,00 zł

Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty)

55,00 zł

Wznowienie karty

0 zł

Zastrzeżenie karty

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach spółdzielczych
b) w kasach SGB
c) w bankomatach obcych
d) w kasach obcych
e) za granicą


3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 7,00 zł