Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Godziny graniczne

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 14.30 do godz. 18.30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 18.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.

2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 18.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.

4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 18.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 18.30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.               

5. Zlecenia płatnicze składane bankowi  w obrocie dewizowym:
a) do godziny 12.00 w trybie OVERNIGHT, do godziny 14.00 w trybie TOMNEXT w dniu roboczym będą przekazywane do realizacji z datą waluty T/N i O/N,
b) po godzinie 12.00 w trybie OVERNIGHT, po godzinie 14.00 w trybie TOMNEXT będą traktowane jak zlecenia przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym,
c) dyspozycje składane przez Posiadacza w dniu wolnym od pracy (za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu) będą traktowane jak przyjęte do realizacji w dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy zgodnie ze wskazanym w zleceniu trybem daty waluty.

6. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15.00.

7. Transakcje płatnicze składane bankowi za pośrednictwem platformy walutowej Kantoru SGB dotyczące zawierania transakcji wymiany walutowej z natychmiastową dostawą walut (dotyczy klientów indywidualnych) przyjmowane będą przez bank w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 15:30, a realizowane w momencie zatwierdzenia transakcji przez klienta poprzez obciążenie i uznanie rachunków klienta wskazanych do przeprowadzenia transakcji.

Godziny graniczne wskazane powyżej, nie obowiązują w Wigilię oraz Sylwestra. Informacje dotyczące godzin granicznych dla wskazanych dni, każdorazowo podane są do publicznej wiadomości na tydzień przed Wigilią oraz Sylwestrem poprzez wywieszenie stosownej informacji w Placówkach Banku oraz komunikacie w ESBANK24.