Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to gwarancja kapitału, nieopodatkowane odsetki, możliwość odliczenia podatku dochodowego od wpłat, a w przypadku śmierci – zabezpieczenia finansowego dowolnej liczby osób. Połącz zalety konta oszczędnościowego i lokaty długoterminowej i zadbaj o poziom swego życia na emeryturze!

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • brak opłaty za zarządzanie,
 • gwarancja kapitału,
 • oprocentowanie przez cały okres oszczędzania,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek i brak podatku od odsetek,
 • dowolna ilość nawet niewielkich wpłat do wysokości limitu rocznego,
 • możliwość odłożenia rocznie nawet 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według limitu:
 1. w 2022 roku limit wynosi 7 106,40 zł lub 10 659,60 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
 2. w 2023 roku limit będzie wynosił dla pracownika  8 322 zł; dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaś 12 483 zł.
 • możliwość wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty transferowej,
 • możliwość skorzystania z ulgi podatkowej,
 • środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na IKZE:

 • niezależnie od kwoty zgromadzonych środków - 3,50%

Odwiedź placówkę ESBANKU
Przyjdź do placówki ESBANKU Banku Spółdzielczego, otwórz rachunek Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i ciesz się możliwościami, które Ci oferujemy! Nasz pracownik odpowie na Twoje pytania, doradzi Ci i pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

 • Sieć placówek ESBANKU
  W placówkach ESBANKU możesz dokonywać wpłat na rachunek, a także przelewać pieniądze z rachunku własnego prowadzonego w ESBANKU.
 • Bankowość elektroniczna SGB24 oraz bankowość mobilna SGB Mobile
  Jeśli posiadasz w ESBANKU rachunek ROR z możliwością obsługi przez Internet – poprzez SGB24 i SGB Mobile możesz skorzystać z możliwości sprawdzenia stanu środków na Twoim Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Możesz także samodzielnie dokonywać przelewów na IKZE lub ustanowić stałe zlecenie. 

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowadzenie rachunku

0 zł

Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego

bez opłat

Za dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, której skutkiem jest likwidacja rachunku, wypłaty transferowej, zwrotu, przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

5% od zgromadzonych środków

Przyjęcie, zmiana dyspozycji wypłaty środków z IKZE po śmierci posiadacza

15 zł