Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

łączymy siły

Łączymy siły - nowy Oddział Kleszczów

Z dniem 31 grudnia 2021 roku ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku (bank przejmujący) oraz Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie (bank przejmowany) połączyły siły. Połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem ESBANK Bank Spółdzielczy stał się następcą prawnym dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, przejął jego mienie oraz wszelkie prawa i obowiązki.

Celem włączenia Banku Spółdzielczego w Kleszczowie do struktury ESBANKU Banku Spółdzielczego jako 7. Oddziału Kleszczów było stworzenie jeszcze mocniejszej kapitałowo i organizacyjnie lokalnej instytucji finansowej, która działa pod marką ESBANKU Banku Spółdzielczego i realizuje misję wyrażoną słowami „Wspieramy ludzi stąd” oraz hasłem „Jesteśmy dla Ciebie”.

Witamy w gronie naszych Klientów i Kontrahentów i zapewniamy, że zyskują Państwo w ESBANKU Banku Spółdzielczym silnego kapitałowo i organizacyjnie, solidnego oraz stabilnego partnera.

 

Łączymy siły - połączenie ESBANKU i BS Kleszczów

 

 

Co zmiana oznacza dla Klientów? W momencie łączenia zmianie uległa jedynie nazwa i marka Banku. Dla wszystkich Klientów nowego Oddziału Kleszczów (dotychczasowego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie) oznacza to stabilizację i bezpieczeństwo złożonych depozytów oraz kontynuację prowadzonych rachunków bankowych i obsługi udzielonych kredytów. Dotyczy to osób indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Numery kont się nie zmieniają, karty płatnicze zachowują ważność. Placówki w Kleszczowie, Rząśni, Sulmierzycach i Klukach działają tak jak dotychczas, zmianie ulegną tylko ich numery telefonów - szczegółowe dane teladresowe wszystkich placówek ESBANKU Banku Spółdzielczego znajdują się na mapce poniżej i >>POD TYM LINKIEM<<.

Jednocześnie informujemy, że z początkiem kwietnia 2022 r. nastąpi pełna integracja informatyczna ESBANKU Banku Spółdzielczego i Oddziału Kleszczów. Wtedy Klienci Oddziału Kleszczów uzyskają dostęp do obsługi stacjonarnej we wszystkich lokalizacjach ESBANKU Banku Spółdzielczego, a także do pełnej oferty ESBANKU Banku Spółdzielczego, w tym do bankowości internetowej SGB24 / SGB24 Biznes i aplikacji mobilnej SGB Mobile.

WAŻNE Do tego czasu - tj. przez I kwartał 2022 r. - Klienci dawnego BS Kleszczów korzystają bez zmian z serwisu Internet Banking https://online.bskleszczow.pl/ oraz aplikacji mobilnej NOVUM i korzystają z obsługi stacjonarnej placówek Oddziału Kleszczów. Użytkowników e-bankowości obejmują przejściowe zasady korzystania z usługi SGB ID (Profil Zaufany). Szczegóły znajdują się w zakładce "Pytania i odpowiedzi".  

 

Klienci Oddziału Kleszczów docelowo zyskają za sprawą łączenia szereg nowych korzyści.

Jednocześnie przypominamy, że Państwa depozyty, tak jak depozyty wszystkich Klientów banków w Polsce, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie o BFG. Więcej o BFG >>POD TYM LINKIEM<<.

 

(kliknij w mapkę, by powiększyć lub pobrać plik)

ESBANK - zapraszamy do naszych placówek

 

 

 

 

 


 

Komunikat 31.12.2021 r. INFORMACJA O POŁACZENIU - WPIS W KRS

Z dniem 31 grudnia 2021 r. ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku (bank przejmujący) i Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie (bank przejmowany) formalnie połączyły siły. Połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Pełna integracja informatyczna systemów aktualnego Oddziału Kleszczów oraz ESBANKU Banku Spółdzielczego została zaplanowana na weekend 02-03 kwietnia 2021 r.

 

Komunikat 03.12.2021 r. INFORMACJA O ZGODZIE KNF NA ŁĄCZENIE BANKÓW

W Komunikacie ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2021 r. KNF poinformoała, że jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym. Treść komunikatu dostępna jest >> POD TYM LINKIEM <<.

 

Komunikat 23.11.2021 r. INFORMACJA O ZAWIERANIU UMÓW W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KLESZCZOWIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, że od dnia 28 października 2021 r. Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie jest reprezentowany przez Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku, uprzejmie informujemy, że umowy, których stroną ma być Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie mogą być zawierane wyłącznie przez Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku reprezentujący Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie lub przez pełnomocników ustanowionych przez Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku. Informacja dla Kontrahentów dostępna jest >> POD TYM LINKIEM <<.

 

Komunikat 04.11.2021 r. INFORMACJA O PLANACH ŁĄCZENIOWYCH ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ORAZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KLESZCZOWIE

Sąsiadujący  teren działania w południowej części województwa łódzkiego, wspólne DNA bankowości spółdzielczej, opartej o idee współpracy i wspierania lokalnej społeczności, a teraz także wspólne plany na przyszłość. Informujemy, że ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz Bank Spółdzielczy w Kleszczowie pragną połączyć siły, tworząc jednolity, prężny podmiot finansowy, który będzie działał pod marką ESBANK Bank Spółdzielczy.Komunikat dotyczący planowanego połączenia ESBANKU Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Kleszczowie” dostępny jest >> POD TYM LINKIEM <<.

Q&A – Pytania i odpowiedzi dla Klientów Oddziału Kleszczów
(dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie)

 

 1. Co połączenie Banków oznacza dla Klientów przejętego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie?

Z perspektywy Klienta Banku Spółdzielczego w Kleszczowie zmienia się jedynie nazwa i szyld banku. 31 grudnia 2021 r. ESBANK Bank Spółdzielczy stał się w wyniku fuzji następcą prawnym Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, włączając go do swojej struktury jako 7. Oddział Kleszczów. Biuro Główne (Centrala Banku) zlokalizowana jest w Radomsku, przy ul. Tysiąclecia 4 (kontakt: info@esbank.pl, tel. 44 744 10 00, fax 44 744 10 010).

Dla Klientów Oddziału Kleszczów zmiana oznacza stabilizację i bezpieczeństwo złożonych depozytów oraz kontynuację prowadzonych rachunków bankowych i obsługi udzielonych kredytów. Dotyczy to osób indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Obsługa Klientów jest prowadzona nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach, przy czym od chwili połączenia są Oni Klientami ESBANKU Banku Spółdzielczego. W związku ze zmianą Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

 

 1. Czy placówki w Kleszczowie, Sulmierzycach, Rząśni, Klukach będą działać tak jak dotychczas?

Placówki aktualnego Oddziału Kleszczów – w Kleszczowie, Rząśni, Sulmierzycach i Klukach – pod nowym szyldem – będą czynne od poniedziałku 3 stycznia 2022 r. w dotychczasowych godzinach pracy. Zmianie ulegają numery telefonów placówek:

 • KLESZCZÓW, ul. Główna 114 – tel. 447380312 – czynne pon.-pt. 8:00-15:30 (bankomat)
 • RZĄŚNIA, ul. Kościuszki 35 – tel. 44 738 03 15 – czynne pon.-pt. 8:00-15:30
 • SULMIERZYCE, ul. Ogrodowa 11 – tel. 44 738 03 16 – czynne pon.-pt. 8:00-15:30 (bankomat)
 • KLUKI, Kluki 88 – tel. 44 738 03 17 – czynne pon.-pt. 8:00-15:30 (bankomat)

Z ostatnim dniem grudnia 2021 r. wyłączone z użytku zostały bankomaty w Solparku przy ul. Sportowej 8 w Kleszczowie oraz w Rząśni przy ul. Kościuszki 35. W tych miejscowościach dostępne są urządzenia w innych lokalizacjach ESBANKU Banku Spółdzielczego (Kleszczów ul. Główna 114 oraz Rząśnia ul. Kościuszki 45).

 

 1. Czy przeniesienie środków do nowego banku wymaga od Klientów jakichś działań?

Klienci Oddziału Kleszczów – dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie – nie muszą nic robić. Ich środki są automatycznie, w całości, przeniesione do ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, kontynuowana jest obsługa kredytów udzielonych przez dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie.

 

 1. Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Wszystkie depozyty Klientów dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie są bezpieczne.

Wszystkie Ich środki automatycznie przeniesione są do ESBANKU Banku Spółdzielczego, który jest jednym z największych Banków w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Atutem ESBANKU Banku Spółdzielczego jest technologiczne zaawansowanie, wysoki poziom kapitałów własnych, dobre wyniki finansowe i odpowiednie zabezpieczenia systemowe, organizacyjne i kapitałowe. Stanowi to gwarancję stabilności, bezpieczeństwa inwestycyjnego i wsparcia, jakiego możemy udzielać naszym partnerom.

Jednocześnie przypominamy, że depozyty wszystkich Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego, tak jak w przypadku wszystkich banków w Polsce, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie o BFG. Więcej o BFG >>POD TYM LINKIEM<<.

 

 1. Czy loginy do bankowości elektronicznej się zmieniają?

W pierwszym kwartale 2022 r. bankowość elektroniczna – Internet Banking – strona do logowania oraz dane Klientów do logowania (login, hasło) do serwisu Internet Banking https://online.bskleszczow.pl/ pozostają niemienione.  

Natomiast z początkiem kwietnia 2022 r. nastąpi pełna integracja informatyczna ESBANKU Banku Spółdzielczego i Oddziału Kleszczów. Wtedy Klienci Oddziału Kleszczów uzyskają dostęp do pełnej oferty ESBANKU , w tym do bankowości internetowej SGB24 / SGB24 Biznes i aplikacji mobilnej SGB Mobile.

 

 1. Co się zmieni w działalności banku?

Z perspektywy Klientów, którzy z dniem 31.12.2021 r. stali się Klientami ESBANKU Banku Spółdzielczego, nic się nie zmieni, jedynie nazwa banku – na ESBANK Bank Spółdzielczy.

Poza tym Klienci  będą obsługiwani tak, jak do tej pory, w placówkach Oddziału Kleszczów w Kleszczowie, Sulmierzycach, Rząśni i Klukach. Po 3 kwietnia 2022 r., kiedy proces łączeniowy zakończy pełna integracja  systemów informatycznych ESBANKU Banku Spółdzielczego i Oddziału Kleszczów, Klienci Oddziału Kleszczów będą mogli być obsługiwani we wszystkich lokalizacjach ESBANKU Banku Spółdzielczego na terenie woj. łódzkiego i śląskiego.

 

 1. Co z kredytami Klientów Banku Spółdzielczego w Kleszczowie i procesowanymi wnioskami kredytowymi?  

Kredyty należy spłacać jak dotychczas, warunki i numery kont się nie zmieniają. Wnioski kredytowe złożone jeszcze w banku przejmowanym, zostaną rozpatrzone już przez ESBANK Bank Spółdzielczy zgodnie z obowiązującymi w Banku po połączeniu zasadami.

 

 1. Co z przelewami wychodzącymi z Oddziału Kleszczów (dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie) lub przychodzącymi do Klientów aktualnego Oddziału Kleszczów?

Przelewy będą realizowane standardowo. Proces połączenia w żadne sposób nie oddziałuje na bieżące realizowanie przelewów.

 

 1. Czy osoby lub podmioty wysyłające przelew na dotychczasowe konto w Oddziale Kleszczów (dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie) muszą coś zmieniać?

Numery rachunków nie zmieniają się. Przelewy będą realizowane standardowo.

 

 1. Czy zmienia się kod SWIFT banku?

Kod SWIFT się nie zmienia.

 

 1. Czy planowany jest rebranding Banku Spółdzielczego w Kleszczowie?

Tak, połączenie Banków oznacza także rebranding – ze względu na zmianę marki, z dniem wpisu do KRS zaplanowana została zmiana szyldów w placówkach Oddziału Kleszczów (dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie). Od 3 stycznia 2022 r. placówki będą działać pod nową marku ESBANKU Banku Spółdzielczego i szyldem. Logo ESBANKU jest też widoczne na stronie https://bskleszczow.pl/.

 

 1. Czy po połączeniu dla Klientów Oddziału Kleszczów zmienia się sposób korzystania z usługi SGB ID?

W okresie od połączenia 31.12.2021 r. do momentu pełnej integracji systemów informatycznych Banku, Klienci Oddziału Kleszczów podczas uwierzytelniania tożsamości online w usłudze SGB ID (w tym Profil Zaufany) powinni wybierać z listy Banków Spółdzielczych SGB specjalnie udostępnioną na tzw. okres przejściowy pozycję:

 „ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku (dawny Bank Spółdzielczy w Kleszczowie)”. Pozycja „Bank Spółdzielczy w Kleszczowie” nie jest już dostępna.

Po integracji systemów informatycznych ESBANKU Banku Spółdzielczego i Oddziału Kleszczów po 03 kwietnia 2022 r. dostępna będzie tylko pozycja  „ESBANK Bank Spółdzielczy”, także dla Klientów Oddziału Kleszczów, natomiast posiadacze Profilu Zaufanego, przed skorzystaniem z usługi SGB ID, będą zobowiązani dokonać zmiany w swoich profilach Profilu Zaufanego, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie www.esbank.pl.  

 

 1. Co się zmienia dla Udziałowców dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie?

Z chwilą wpisania połączenia Banków do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 31.12.2021 r.  Członkowie Banku przejmowanego (tj. Banku Spółdzielczego w Kleszczowie) stają się Członkami Banku Przejmującego, przy czym dotychczasowi będą stanowić Grupę Członkowską Kleszczów. Zgodnie ze Statutem ESBANKU Banku Spółdzielczego jednostka udziałowa wynosi 500 zł. Statut dostępny jest w Biurze Głównym (Centrali) Banku w Radomsku.