Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Rachunek biznES OSZCZĘDNY

Rachunek biznES OSZCZĘDNY

Na rachunku biznES OSZCZĘDNY Twoja firma można gromadzić posiadane nadwyżki finansowe. 

złóż wniosek kontaktowy

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek,
 • pieniądze do dyspozycji w każdej chwili,
 • środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 • od 20 000,00 zł do 99 999,99 zł - 1,50%
 • od 100 000,00 zł - 1,80%

Obowiązuje od 17 czerwca 2022 r.

 • Odwiedź placówkę ESBANKU
  Przyjdź do oddziału ESBANKU Banku Spółdzielczego, podpisz odpowiedni wniosek i ciesz się możliwościami, które Ci oferujemy! Nasz pracownik odpowie na Twoje pytania, doradzi Ci przy wyborze najlepszego produktu, a także pomoże przy dopełnieniu wszystkich formalności.

Do rachunku biznES OSZCZĘDNY możesz mieć dostęp poprzez:

 • Bankowość elektroniczną SGB24
  Jeśli posiadasz w ESBANKU rachunek rozliczeniowy z możliwością obsługi przez Internet – poprzez SGB24 dajemy Ci możliwość obsługi rachunku biznES OSZCZĘDNY. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej i mobilnej możesz sprawdzić stan środków na Twoim koncie, wykonać przelew czy ustanowić zlecenie stałe.
 • Sieć placówek ESBANKU
  W placówkach ESBANKU możesz zlecać dyspozycję przelewu środków z rachunku na rachunki własne prowadzone w ESBANKU. Pierwszy przelew środków z rachunku w miesiącu jest bezpłatny.

Najważniejsze opłaty

 

Otwarcie rachunku

0 zł

Prowadzenie rachunku

0 zł

Realizacja przelewu na rachunki prowadzone w Banku lub na rachunki prowadzone w pozostałych bankach złożone w placówce Banku lub realizowane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rachunku*:

a) pierwszy przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym

b) kolejny przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym

 


 

0 zł

10 zł

Realizacja dyspozycji Klienta za pośrednictwem systemu rozliczeń SORBNET składana za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rachunku

25 zł

Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta (tzw. Zlecenie stałe) realizowane przez Internet:

a) przyjęcie lub zmiana zlecenia
b) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym*
c) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach*
d) odwołanie zlecenia
e) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta


 

0 zł
10 zł

10 zł
0 zł
15 zł

Realizacja dyspozycji z wpływów bieżących na rachunek Klienta

0 zł

* prowizja za realizację przelewów pobierana jest zbiorczo pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.