Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Tarcza Finansowa PFR 1.0

TARCZA FINANSOWA 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Od 29 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. możliwe było wystąpienie o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej - Tarczy Finansowej 1.0, finansowanej i realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju SA, a obsługiwanej poprzez bankowość elektroniczną Spółdzielczej Grupy Bankowej, w tym ESBANKU Banku Spółdzielczego. Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm aktualny – czytaj TUTAJ.
 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm (umorzenia) – obowiązuje od 28.04.2021 – czytaj TUTAJ

 

BENEFICJENCIE! Proces rozliczania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpoczyna się w rocznicę otrzymania przez Ciebie wsparcia (nie wcześniej niż 29.04.2021 r.). Wstępnie wypełniony przez PFR formularz znajdziesz w naszej bankowości internetowej SGB24/SGB24 Biznes. Na wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności, uzupełnienie i zmiany w formularzu oraz złożenie oświadczenia będziesz mieć 10 dni roboczych!

Więcej informacji dotyczących rozliczania, zasad umarzania oraz spłaty nieumorzonej części subwencji - w tym jej wcześniejszej spłaty - znajdziesz:

 • Regulamin, opis procesu krok po kroku, aktualności – na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju – kliknij TUTAJ.
 • Szkolenie dla MIKROFIRM – YouTube PFR – kliknij TUTAJ, prezentacja PDF – kliknij TUTAJ
 • Szkolenie dla MSP – na YouTube PFR – kliknij TUTAJ, prezentacja PDF – kliknij TUTAJ
 • na naszej stronie internetowej – kliknij TUTAJ.

 

Spłata nieumorzonej części Subwencji Finansowej

Przedsiębiorca, który skorzystał z subwencji w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 i został zobowiązany do spłaty  części środków,  po wybraniu opcji E-wnioski w SGB24/SGB24 Biznes może zapoznać się z harmonogramem spłat w pdf (opcja pobranie harmonogramu pojawia się w ramach kontekstu firmowego bezpośrednio, a w kontekście osobistym – po wskazaniu firmy). Przedsiębiorca dokonuje spłat rat poprzez bankowość internetową.

Dysozycja wcześniejszej spłaty

Beneficjent może wystąpić do  Banku  z  dyspozycją  częściowej lub całkowitej nadpłaty  Subwencji Finansowej. Dyspozycja powinna:

 • zostać złożona w Banku osobiście, co najmniej 1 miesiąc przed planowaną datą nadpłaty,
 • obejmować kwotę nie mniejszą niż dwukrotność raty Subwencji Finansowej,
 • wskazywać, czy nadpłata spowoduje:
 1. zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat, z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu,
 2. skrócenie okresu spłaty subwencji, z zachowaniem wysokości rat kapitałowych.

Formularz Dyspozycji wcześniejszej spłaty do pobrania POD TYM LINKIEM.

 

TARCZA FINANSOWA PFR 1.0 - O PROJEKCIE

a) Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników,
 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,
 • do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

b) Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm:

 • dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników,
 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,
 • do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

Szczegółowe pytania można kierować na uruchomioną w tym celu infolinię PFR, dostępną od pn - pt w godz. 8:00 - 17:00 pod numerami telefonu:

 • 800 800 120
 • 22 703 43 00

1. Wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić co do posiadania odpowiedniego pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w programie.

2. Beneficjent Programu ma obowiązek przedstawienia w Banku osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r. do weryfikacji dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.  W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

3. Weryfikacja - od poniedziałku 07.12.2020 r. nasz Bank prowadzi proces weryfikacji uprawnień osób składających wniosek/podpisujących umowę subwencji do reprezentowania Beneficjenta Programu Tarcza Finansowa. Proces ten wynika wprost z zawartej Umowy Subwencji oraz Regulaminu Programu PFR. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i procedurą WERYFIKACJI DOKUMENTÓW. SZCZEGÓŁY - TERMINY I OPIS PROCESU WERYFIKACJI - kliknij TUTAJ

4. Odwołanie jest wnioskiem o przyznanie dofinansowania składanym przez przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana.

 • może zostać złożone przez inną osobę reprezentującą Beneficjenta;
 • musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
 • musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
 • może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
 • musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
 • ­wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej; oraz
 • wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.) nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;
 • może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;
 • odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.

5. Reklamacja

Reklamacje dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r. można składać w banku jedynie do 14 sierpnia 2020 r. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września 2020 r. Klienci mogą składać w banku jedynie do 16 października 2020 r. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie.

 

WIĘCEJ o programie Tarczy Finansowej PFR, przydatne linki:

 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm 2020 – czytaj TUTAJ.
 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm (umorzenia) zatwierdzony przez PFR 13.04.2021 - obowiązuje od 28.04.2021 - czytaj TUTAJ
 • Wzór pełnomocnictwa - Tarcza Finansowa PFR
 • Wzór oświadczenia - Tarcza Finansowa PFR
 • Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm – czytaj TUTAJ
 • Jak przygotować się do złożenia wniosku? Czytaj TUTAJ
 • Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji – czytaj TUTAJ 
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu – czytaj TUTAJ
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas wypełniania wniosku – czytaj TUTAJ
 • Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej PFR – czytaj TUTAJ
 • Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – czytaj TUTAJ
 • Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP – czytaj TUTAJ
 • Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS – czytaj TUTAJ 
 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej – czytaj TUTAJ