Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377). Zwiększa on bezpieczeństwo zarówno Dewelopera, jak i nabywcy.

złóż wniosek kontaktowy

 • Zwiększenie wiarygodności dewelopera,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa środków pieniężnych nabywcy,

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 • Wypłata przez dewelopera zgromadzonych na nim środków następuje zgodnie z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej,
 • Liczba etapów prac przedsięwzięcia deweloperskiego i tym samym liczba wypłat środków z rachunku deweloperskiego musi obejmować nie mniej niż 4, nie więcej niż 10 etapów.
 • Każdorazowa wypłata środków z rachunku musi być poprzedzona  kontrolą realizacji etapu prac (budowy) wskazanych w harmonogramie przedsięwzięcia.

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Jednorazowa wypłata środków zgromadzonych na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym następuje po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie przedłożonych przez dewelopera dokumentów:

 • oświadczenia o spełnieniu warunków umowy, 
 • odpisów aktów notarialnych umowy przenoszącej na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własność domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną własność.

Kto może otworzyć rachunek powierniczy?

Rachunek deweloperski może założyć każdy deweloper, który rozpoczął sprzedaż mieszkań/domów po 29 kwietnia 2012 roku.

Warunkiem niezbędnym do otwarcia dla dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego jest:
- posiadanie w ESBANKU RB,
- status rezydenta,
- złożenie wniosku o rachunek oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów,
- pozytywna weryfikacja dostarczonej dokumentacji przez Bank.

Wpłaty nabywców

W przypadku otwartego i zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wpłaty na rachunek dokonywane są przez nabywców w terminach określonych w indywidualnych umowach deweloperskich.     
 

Wpłaty na rachunek deweloperski mogą być dokonywane:

 • w formie wpłat gotówkowych:
 • na podstawie dowodów wpłaty lub innej dyspozycji w placówkach banku,
 • w placówkach Poczty Polskiej lub placówkach innych banków;
 • polecenia przelewu z innego rachunku bankowego.
 • dwa formularze wniosku o otwarcie rachunku deweloperskiego,
 • aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • aktualny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • wzór umowy deweloperskiej wraz z prospektem i załącznikami,