Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku

Władze Banku

Skład Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego:

Jacek Zacharewicz - Prezes Zarządu
Na stanowisko Prezesa Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego został powołany 1.05.1996 r. Wcześniej prowadził własne biuro rachunkowe, a także pracował w Zakładach Mebli Giętych "FAMEG" w Radomsku. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu, a także studia podyplomowe: Kierowanie Przedsiębiorstwem w Warunkach Gospodarki Rynkowej (UŁ), Menadżer Bankowca (WSUiB w Warszawie), Studia Europejskiego Prawa Bankowego (PAN w Warszawie). 

Paweł Braszczyński - Wiceprezes Zarządu
W Zarządzie ESBANKU Banku Spółdzielczego pracuje od 2002 r., natomiast od 2004 pełni funckję Wiceprezesa. Wcześniej był Dyrektorem ds. Klienta Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym, pracował w Banku Pekao SA i w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku. Uzyskał tytuł mgr inż elektroniki na Politechnice Wrocławskiej, ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości (SGH), Studia Europejskiego Prawa Bankowego (PAN w Warszawie), a także zdobył tytuł MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Tomasz Kotlewski - Wiceprezes Zarządu 
Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 1.05.1999 r. Wcześniej przez 2 lata pełnił funckję Kierownika Wydziału Kredytów w Banku, pracował również w Fabryce Osi Napędowych SA i w Urzędzie Skarbowym. Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe Menadżer Bankowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

 

Edyta Półrola-Karska - Członek Zarządu 
Funkcję Członka Zarządu pełni od 1.01.2020 r. Karierę w ESBANKU Banku Spółdzielczym rozpoczęła w 1999 r., przez wiele lat zarzadzając obszarem sprzedaży i wsparcia, w tym jako Dyrektor ds. Zarządzania Siecią Sprzedaży. Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zakresu Bankowości i Finansów, Funduszy Unii Europejskiej i Strategii Sprzedaży. Posiada stopień zawodowy „Dyplomowanego Pracownika Bankowego” nadany przez Związek Banków Polskich.

 

 

 

Skład Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego:

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kwiecień

Zastępca Przewodniczącego Rady
Błażej Barda

Sekretarz Rady
Wojciech Sokoliński

Członkowie

Grzegorz Gryber
Arkadiusz Mielczarek
Edward Ostrowski
Wojciech Staniecki
Jacek Strzelecki
Janusz Gościański