Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Obligacje

Obligacje spółdzielcze

W celu podniesienia funduszy własnych ESBANK Bank Spółdzielczy dwukrotnie wyemitował obligacje. Pierwsza emisja miała miejsce 16 lipca 2010 roku, a obligacje te od 30 listopada 2010 są notowane na Rynku Catalyst  Giełdy Papierów Wartościowych.


Obligacje notowane na Rynku Catalyst:

 • Liczba obligacji: 5.000
 • Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
 • Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
 • Łączna wartość emisji obligacji: 5.000.000 zł
 • Oprocentowanie obligacji: zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 punktów procentowych
 • Wykup obligacji: 16 lipca 2025 roku (obligacje piętnastoletnie).

 

 

Druga emisja o wartości 5 000 000 zł zrealizowana została 30 listopada 2011 roku i objęła w większości  naszych dotychczasowych Klientów.  

 • Liczba obligacji: 5.000
 • Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
 • Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
 • Łączna wartość emisji obligacji: 5.000.000 zł
 • Oprocentowanie obligacji: zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 punktów procentowych
 • Wykup obligacji: 16 listopada 2026 roku (obligacje piętnastoletnie)

 

Rynek obligacji GPW CATALYST