Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

os

Historia

ESBANK Bank Spółdzielczy istnieje już od 1925 roku i jest najstarszym lokalnym bankiem z wyłącznie polskim kapitałem na terenie powiatu radomszczańskiego. Oto najważniejsze wydarzenia z naszej historii:

1925 - Z połączenia Spółdzielczego Banku Drobnego Handlu i Rolnictwa z Bankiem Spółdzielczym powstał Mieszczańsko - Rolniczy Bank Spółdzielczy. Siedziba Banku mieściła się przy ul. Żabiej 5 (obecnie ul. Żeromskiego). Pierwszym Prezesem Banku został Jan Jaskłowski.

1931 - Bank zmienił nazwę na Bank Ludowy. Bank prowadził już działalność na terenie  powiatu radomszczańskiego. Udzielał pożyczek tzw.: drzewkowych, zbożowych oraz zwykłych. Liczył 800 członków, w Radzie Nadzorczej zasiadało 12 osób.

1941 - Bank zmienił nazwę na Powiatowy Bank Spółdzielczy. W 1945 roku pracowały w nim 3 osoby, a Bankiem kierował dochodzący Prezes.

1950 - Bank rozpoczął działalność pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. Swym zasięgiem obejmował teren Radomska, Ładzic, Kodręba i Gomunic.

1959 - Gminna Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa. Działalność rozpoczęły Szkolne Kasy Oszczędności.

1966 - Bank rozpoczął działalność pod nazwą Bank Spółdzielczy w Radomsku.

1975 - Powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który stanowił jednostkę nadrzędną banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Radomsku przenosi siedzibę na ul. Waryńskiego 22 w Radomsku (obecnie ul. Piłsudskiego).

1990 - Bank Spółdzielczy w Radomsku stał się jednostką samodzielną. Zawarto umowę o współpracy z bankiem BGŻ i zakupiono budynek przy ul. Pułaskiego 11 w Radomsku z przeznaczeniem na Centralę. W 1996 roku Prezesem Banku został Jacek Zacharewicz.

1997 - Bank Spółdzielczy w Radomsku połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Lgocie Wielkiej.

2000 - Bank otrzymał statuetkę BGŻ za uzyskanie największego przyrostu aktywów netto w 1999 r. w grupie banków spółdzielczych ZKBS.

2001 - Na mocy umowy podpisanej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A Bank Spółdzielczy w Radomsku stał się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej.

2008 - Bank przekroczył sumę bilansową 400 mln i zatrudnił dwusetnego pracownika.

2009 - Wprowadzenie nowego znaku słowno-graficznego Banku oraz zmiana nazwy na ESBANK Bank Spółdzielczy.

2010 - Obchody 85-lecia Banku - lokata promocyjna "85 nagród na 85-lecie". Emisja obligacji Banku oraz debiut na Rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2012 - Wdrożenie nowej bankowości elektronicznej ESBANK24 oraz bankowości mobilnej ESBANK24 Mobile. Bank zajął I miejsca w konkursie "Bank Nowoczesnych Rozwiązań" zorganizowanym przez magazyn Głos Banków Spółdzielczych i przekroczył sumę bilansową 600 mln zł.

2015 - Siedzibę Biura Głównego ESBANKU Banku Spółdzielczego przeniesiono na ul. Tysiąclecia 4 w Radomsku. Bank świętował Jubileusz 90-lecia.

2019 - W ramach współpracy ze Spółdzielczą Grupą Bankową, Bank wdrożył nową bankowość elektroniczną SGB24.

2020 - 95-lecie ESBANKU Banku Spółdzielczego.

To jest nasza historia.

  

 

Gala z okazji Jubileuszu 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego zwieńczyła trwające przez cały 2015 rok obchody dostojnej rocznicy powstania najstarszego Banku na ziemi radomszczańskiej. Uroczystość odbyła się 25 września 2015 r., w nowej siedzibie Banku przy ul. Tysiąclecia 4 w Radomsku.

ESBANK Bank Spółdzielczy Jubileusz 90-lecia świętował przez cały 2015 r. Obchody podkreślało wyjątkowe, rocznicowe logo, a do świętowania Bank zaprosił również swoich Klientów. Przygotowana została specjalna promocja dla osób urodzonych w tym samym roku, w którym powstał Bank, polegająca na bezpłatnym prowadzeniu posiadanych przez nie rachunków. W ofercie pojawiła się jubileuszowa Złota Lokata X, ogłoszono też konkurs na najciekawsze jubileuszowe życzenia dla Banku. 

Kulminację obchodów stanowiła jednak uroczysta Gala, w której wzięło udział blisko 150 Gości. Stała się ona okazją do oficjalnego otwarcia budynku Biura Głównego. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali gospodarze – Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego, Jacek Zacharewicz oraz Krzysztof Kwiecień, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Nowa siedziba Biura Głównego Banku, została poświęcona przez kapelana zrzeszenia SGB, ks. Grzegorza Czaję. Jak na dostojne urodziny przystało, nie zabrakło symbolicznej lampki szampana oraz tortu.

Jubileusz 90-lecia założenia Banku zaszczycili swą obecnością Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, Wiceprezes SGB-Bank S.A. – Adam Skowroński, Maciej Wojtaszek – Prezes Zarządu Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o, Anna Milczanowska Prezydent Miasta Radomska, Robert Zakrzewski Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego. Wśród znamienitych gości nie zabrakło – przedstawicieli banków spółdzielczych, lokalnego samorządu, biznesu, mediów, Rady Nadzorczej, Udziałowców, Klientów oraz Pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Podczas uroczystości Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył Prezesowi Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego – Jackowi Zacharewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych – Pawłowi Braszczyńskiemu oraz Tomaszowi Kotlewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych – Odznaki Honorowe ZBP. Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Adam Skowroński wręczył natomiast Złote Odznaki Spółdzielczej Grupy Bankowej Prezesowi Jackowi Zacharewiczowi oraz Członkom Prezydium Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego – Przewodniczącemu Krzysztofowi Kwietniowi, Wiceprzewodniczącemu – Błażejowi Bardzie, a także Sekretarz Rady – Janinie Mokrzyńskiej.

Łączenie tradycji z nowoczesnością, biznesowe partnerstwo oraz działalność społeczną na rzecz rozwoju lokalnego środowiska docenili Goście, którzy na ręce Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego złożyli moc podziękowań, gratulacji i życzeń na przyszłość.

Podczas jubileuszowej gali wystąpili lokalni artyści, wspierani i promowani przez ESBANK Bank Spółdzielczy - Big Band Radomsko, Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Radomsku oraz wokalistka Marysia Markiewicz.

Więcej o Jubileuszu 90-lecia Banku znajuje się TUTAJ. Fotorelacja z jubileuszowej gali znajduje się TUTAJ.