Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Baner tarcza

Tarcza Antykryzysowa

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

 

1. Poznaj szczególne rozwiązania pomocowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju!

Od 29 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej - Tarczy Finansowej, finansowanej i realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju SA, a obsługiwanej poprzez bankowość elektroniczną Spółdzielczej Grupy Bankowej, w tym ESBANKU Banku Spółdzielczego. Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe pytania można kierować na uruchomioną w tym celu infolinię PFR, dostępną od pn - pt w godz. 8:00 - 17:00 pod numerami telefonu:

 • 800 800 120
 • 22 703 43 00

 

UWAGA!

Kwalifikacje wniosków i wypłaty subwencji obsługiwane są przez PFR wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Klienci naszego Banku mogą składać WNIOSKI PFR w wersji online poprzez bankowość elektroniczną SGB24 oraz Bankowość Korporacyjną.

WARTO PAMIĘTAĆ!

 • Wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić co do posiadania odpowiedniego pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w programie.
 • W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
 • WAŻNE! Beneficjent Programu ma obowiązek przedstawienia w Banku osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. do weryfikacji dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.  W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów. Więcej informacji TUTAJ.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TARCZY FINANSOWEJ PFR?

a) Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników,
 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,
 • do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

b) Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm:

 • dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników,
 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,
 • do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

 

WNIOSKI ODWOŁAWCZE

Data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych została ustalona na dzień 18 maja br. Odwołanie jest wnioskiem o przyznanie dofinansowania składanym przez przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana.

Odwołanie:

 • może zostać złożone przez inną osobę reprezentującą Beneficjenta;
 • musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
 • musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
 • może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
 • musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
 • ­wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej; oraz
 • wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.) nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;
 • może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;
 • odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.

 

Reklamacje

Reklamacje dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r. można składać w banku jedynie do 14. sierpnia 2020 r. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września 2020 r. Klienci mogą składać w banku jedynie do 16 października 2020 r. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie.

WIĘCEJ o programie Tarczy Finansowej PFR, przydatne linki:

 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm – czytaj TUTAJ.
 • Wzór pełnomocnictwa - Tarcza Finansowa PFR
 • Wzór oświadczenia - Tarcza Finansowa PFR
 • Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm – czytaj TUTAJ
 • Jak przygotować się do złożenia wniosku? Czytaj TUTAJ
 • Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji – czytaj TUTAJ 
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu – czytaj TUTAJ
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas wypełniania wniosku – czytaj TUTAJ
 • Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej PFR – czytaj TUTAJ
 • Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – czytaj TUTAJ
 • Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP – czytaj TUTAJ
 • Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS – czytaj TUTAJ 
 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej – czytaj TUTAJ


2. Poznaj szczególne rozwiązania pomocowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla firm z sektora MŚP dotkniętych trudną sytuacją biznesową spowodowanych pandemią COVID-19:

 
a) Gwarancja de minimis
 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 m-y,
 • obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

 
b) Gwarancja FG POIR (BIZNESMAX)
 • możliwość obejmowania gwarancją BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis kr. obrotowego odnawialnego,
 • rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych dla gwarancji BIZNESMAX udzielanej w ramach pomocy de minimis,
 • możliwość skorzystania z gwarancji przez takiego MŚP, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym,
 • wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki dopłaty do oprocentowania do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej: TUTAJ

 

c) Gwarancja PLG-FGP dla średnich i dużych firm w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 • zabezpiecza kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, przyczyniających się do poprawy płynności finansowej Kredytobiorcy,
 • zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • min kwota gwarancji to 3,5 mln zł, max – 200 mln zł,
 • jest odpłatna.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Dodatkowe informacje o wsparciu dla Firm:

Zawieszenie spłat rat kredytowych - Procedura COVID w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Polityka nowej szansy – pakiet systemów pomocowych BGK

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców