Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Praca

ESBANK Bank Spółdzielczy to lokalny bank z wyłącznie polskim kapitałem. Działamy od 1925 roku, z sukcesem łącząc tradycję z nowoczesnością oraz osiągając stabilne wyniki finansowe. Przynależymy do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Posiadamy 18 placówek na terenie województw łódzkiego i śląskiego, a nasza główna siedziba mieści się w Radomsku.

Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych ofert pracy w naszym Banku.

 

 

Brak aktualnych ofert pracy.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ESBANK Bank Spółdzielczy prosimy o:

 • przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres rekrutacja@esbank.pl,
 • a także o zamieszczenie w nich klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zbieranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z moim udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ESBANK Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Radomsku (kod pocztowy 97-500), ul. Tysiąclecia 4 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy Kredytowego MŚP na podstawie art. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami) oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie danych szerszym, niż wskazany w ww. przepisie prawa,
 • w ESBANK Banku Spółdzielczym wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@esbank.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej,
 • dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
 • decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane profilowane.