Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Spółdzielczy System Ochrony SGB (IPS-SGB)

Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 29 grudnia 2016r. ESBANK Bank Spółdzielczy przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB).

 

System Ochrony SGB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych podstaw rozwoju Uczestników IPS-SGB, w szczególności poprzez:
• stworzenie bezpiecznej i stabilnej grupy bankowej;
• stworzenie skutecznych mechanizmów zapewnienia płynności i wypłacalności Uczestników Systemu Ochrony;
• wzajemną pomoc i współpracę oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych Uczestników.

 

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.