Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

SwissContribution PARP logotypy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

„Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego” – to nazwa realizowanego przez ESBANK Bank Spółdzielczy projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

ESBANK Bank Spółdzielczy znalazł się pośród 29 beneficjentów w III edycji Konkursu dla MŚP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi krajami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Więcej informacji na temat SPPW znajduje się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl i www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Założenia projektu pn. „Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego” wynikają ze Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Projekt polega na wdrożeniu systemu intranetowego w celu poprawy komunikacji wewnętrznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów i informacji, czego efektem ma być zwiększenie konkurencyjności Banku poprzez wniesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji, jak i do jej otoczenia – w zakresie ochrony środowiska. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2016 r., a zakończy się 30 września 2016 r. Dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 49 420 zł (12 393 CHF).

Kalendarium wydarzeń:

 • 1 stycznia 2016 r. - początek realizacji projektu pn. „Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego”.
 • Luty 2016 - zakończenie pierwszego etapu projektu - stworzenie Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym na lata 2016-2018, w której zdefiniowano nowe cele oraz założono kontynuację kluczowych dla Banku założeń, realizowanych w ramach Strategii CSR na lata 2014-2015.
 • 12 kwietnia 2016 r. - zakończenie procedury wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie audytu organizacyjnego oraz dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu intranetowego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w ESBANKU Banku Spółdzielczym.
 • 16 maja 2016 r. - podpisanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspólpracy.
 • Wrzesień 2016 r. - specjalne wydanie biuletynu firmowego ESBANK z bliska z informacją o realizacji Projektu we współprcy z PARP i dzięki dofinansowaniu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 • 30 września 2016 r. - zakończenie realizacji Projektu.