Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt CSK

Kredyt CSK

Kredyt przeznaczony na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału.

złóż wniosek kontaktowy

 • Możliwość spłaty do 75 000 zł kwoty kredytu przez ARiMR,
 • Niskie oprocentowanie,

Kto może wziąć kredyt?

 • osoby prawne,
 • podmioty będące jednostkami organizacyjnymi nie posiadające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów posiadających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) prowadzące gospodarstwa rolne


Przeznaczenie kredytu
Przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym, polegających m.in. na:

 • zakupie, budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
 • zakupie ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej,
 • zakładaniu lub wyposażaniu sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakupie użytków rolnych.


Okres kredytowania

 • min. 5 lat, max. 10 lat


Wysokość kredytu

 • Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 4 mln zł.

Pomoc z ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału

 • Wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może przekroczyć 35% kwoty udzielonego kredytu i kwoty 75 tys. zł.
 • Pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach: I rata - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, jej rozliczeniu i uruchomieniu działalności, II rata - 25% - na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.
 • zmienne
 • ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku w wysokości 3%

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

max. 1%

Prowizja za obsługę dopłat, naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej

0,03%